Onze missie: Het ontwikkelen van innovatieve kiteboard uitrusting en veiligheidstechnologieën terwijl we tegelijkertijd ons duurzame imago verbeteren en een grote bijdrage leveren aan positieve sociale en ecologische veranderingen.

HOE WERKT DE CO2-COMPENSATIE?

CO2-compensatieprojecten moeten voldoen aan internationaal erkende normen. De belangrijkste criteria staan hier:

a) Additionaliteit

Er moet voor worden gezorgd dat het project alleen kan worden gerealiseerd als het extra financiering ontvangt via de handel in emissierechten. Dit betekent dat het project afhankelijk moet zijn van de handel in emissierechten om de financiële behoeften te dekken.

b) Vermijden van dubbeltellingen

Er moet voor worden gezorgd dat de bespaarde CO2-uitstoot slechts één keer wordt geteld door de eigenaar van het certificaat. Dit betekent dat certificaten slechts één keer mogen worden verkocht en daarna niet meer geldig zijn.

c) Duurzaamheid

Emissiebesparing moet permanent plaatsvinden. Zo moet bijvoorbeeld de CO2-opname in bossen op lange termijn in de natuur plaatsvinden. Een herbebost gebied dat een paar jaar later weer wordt omgevormd tot weidegebied voor veeteelt door middel van 'slash-and-burn farming' kan niet worden erkend als een CO2-compensatieproject.

d) Regelmatige audits door onafhankelijke derden

CO2-compensatieprojecten moeten met regelmatige tussenpozen worden gecontroleerd aan de hand van de hierboven genoemde criteria. Onafhankelijke derden zoals TÜV, SGS of PwC voeren deze audits uit, die met terugwerkende kracht het werkelijke volume van de bespaarde CO2-uitstoot bepalen.